Επισκόπηση


Η NM Asset Management Advisors είναι συμβουλευτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, με εξειδίκευση στις υπηρεσίες διαχείρισης χρεών. Ιδρύθηκε από τον κ. Νικόλαο Μαράντο, ο οποίος διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει διατελέσει στέλεχος μεγάλων τραπεζών επί σειρά ετών. Τα τελευταία πέντε χρόνια ηγούνταν ως Ειδικός Εκκαθαριστής στην Αγροτική Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ Τράπεζα υπό Ειδική Εκκαθάριση) και στην ΑΤΕ Leasing (Υπό Ειδική Εκκαθάριση) διαθέτοντας υπό τη διαχείριση του 8,5 δισ. Ευρώ.

Έχει επίσης υπηρετήσει σε διάφορες ανώτατες διευθυντικές θέσεις στην Εμπορική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Chief Risk Officer. Η ομάδα της NM Advisors αποτελείται επίσης από πολύ έμπειρους επαγγελματίες με μακρά και επιτυχή πορεία στον τραπεζικό τομέα, τη διαχείριση NPLs, τη διαχείριση αφερεγγυότητας, συγχωνεύσεις και εξαγορές, διαχείριση χρέους και εταιρικές αναδιαρθρώσεις.There are so many men who can figure costs, and so few who can measure values.

NM Advisors

Γιατί εμάς

%

Επαγγελματισμος

%

Αφοσιωση

%

Εμπειρια

%

Αποτελεσματα


NM Advisors

Οι Υπηρεσίες μας

Διαχείριση Προβληματικών Δανείων

Μπορούμε να αξιολογήσουμε και να ελέγξουμε κάθε είδους προβληματικό χαρτοφυλάκιο (αξιολόγηση προηγούμενων επιδόσεων, αναθεώρηση της πολιτικής πίστωσης και είσπραξης), να βοηθήσουμε σε κάθε είδους συναλλαγή επιχειρηματικού ρίσκου (ενεργώντας ως σύμβουλοι χαρτοφυλακίου) και να διαχειριστούμε πάσης φύσεως δανειακή υπερχρέωση (δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών πιστώσεων και είσπραξης, καθημερινές λειτουργίες και έλεγχος μέσω εξωτερικών συνεργατών, εταιρείών είσπραξης και δικηγορικών εταιρειών).

Εταιρικές Αναδιαρθρώσεις

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εταιρικής αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης που θα επιτρέψει στους πελάτες μας να σταθεροποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Μπορούμε να αναπτύξουμε ένα σχέδιο αναχρηματοδότησης που θα μεγιστοποιήσει τη ρευστότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης των πελατών μας και να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν την αναμενόμενη απόδοση τους στην τρέχουσα περίοδο αβεβαιότητας.

Αναδιαρθρώσεις Ιδιωτικού Χρέους

Οι έμπειροι τραπεζικοί μας συνεργάτες μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας και να διαπραγματευτούν με τις τράπεζες -για λογαριασμό σας- την αναδιάρθρωση του χρέους σας . Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετάσουμε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση και την κατάσταση ρευστότητάς σας, θα προετοιμάσουμε τις προβλέψεις των ταμειακών ροών της επιχείρησής σας και θα παρέχουμε σταθερές συμβουλές συνολικής αναδιάρθρωσης του χρέους.

Εταιρικές αποτιμήσεις

Παρέχουμε υπηρεσίες εταιρικής αποτίμησης βοηθώντας τους πελάτες μας να αξιολογήσουν την τρέχουσα αξία παντός νομικού προσώπου. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εις βάθος κατανόηση των εμπορικών τάσεων της ελληνικής αγοράς η ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών μας μπορεί να σας παρέχει εξαιρετικές συμβουλές αποτίμησης για πληθώρα σκοπών όπως π.χ συναλλακτικές αποτιμήσεις (M&A), αποτιμήσεις αναφοράς (π.χ. έλεγχος απομείωσης) ή εκτιμήσεις που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση της αξίας των μετοχών.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Οι οικονομικοί μας σύμβουλοι εταιρειών παρέχουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών επί συγχωνεύσεων και εξαγορών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αγοράς και πώλησης, υπηρεσιών ιδιωτικοποιήσεων και εκπόνησης μελετών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας κάθε συναλλαγής των πελατών μας. Επιπλέον, μπορούμε να προωθήσουμε την απαλλαγή κάθε επιζήμιου ή ζημιογόνου περιουσιακού σκέλους που επιβαρύνει την εταιρική περιουσία των πελατών μας.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Η ομάδα των ειδικών μας, προσφέρει μια μοναδική ποικιλία διαχείρισης κινδύνου (συμβουλές και λύσεις), ιδίως στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα. Η μακρά εμπειρία μας σε θέματα επιχειρηματικού ρίσκου θα καλύψει τις εταιρικές σας ανάγκες αποτελεσματικά και με ακρίβεια.

Yπηρεσιες ολιστικής διαχείρισης ακινητων

Η θυγατρική μας, NM Properties, δραστηριοποιείται στο χώρο της ολικής συντήρησης – διαχείρισης των πάσης φύσεως ακινήτων, παρέχοντας υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Με εκτενή τεχνογνωσία, μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένου εξοπλισμού και αφοσιωμένο προσωπικό ανά τομέα, καταγράφει τις ανάγκες κάθε κτιρίου, οργανώνει το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο εργασίας και υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο κάθε βασικού διαχειριστή λογαριασμού υλοποιεί τον στόχο του, με βάση τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό.

Yπηρεσίες μεσιτείας & διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων

Η NM Properties κατέχει εγκεκριμένη άδεια μεσιτείας ακινήτων από το Επιμελητήριο Πειραιά. Σε συνδυασμό με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων, σας διαθέτει την ομάδα της, αποτελούμενη από οικονομολόγο - εκτιμητή ακινήτων, εκπαιδευμένους συνεργάτες, με εξειδικευμένη εξωτερική υποστήριξη (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, συμβολαιογράφος, φοροτεχνικός κ.λπ.), παρέχοντας πλήρη κάλυψη για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη.

Yπηρεσίες ωρίμανσης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας

Η διαχείριση της ωρίμανσης χαρτοφυλακίου ακινήτων είναι κρίσιμη ως προς τη διασφάλιση ότι οι εταιρικοί πελάτες μας επιλέγουν τις κατάλληλες διαδικασίες με βάση τις ανάγκες τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαχειρίσεις χαρτοφυλακίου τυγχάνουν επαρκούς αντιμετώπισης, ώστε να διεκπεραιώνεται κάθε νομικοτεχνική ενέργεια για την οποία ανακύπτει σχετική ανάγκη.Μεταλλουργεία Βοιωτίας

Έργο Αναδιάρθρωσης Χρέους

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Ειδική Διαχείριση

NM Group

Engaged in your success

Έργο Ειδικής Διαχείρησης

Ελληνικός Χάλυβας

Ελληνικός Χάλυβας : Success Story

Η Ενοποίηση έφερε 100 εκατ. επενδυτικό κεφάλαιο

Εκδόσεις Λαμπράκη

Έργο ειδικής διαχείρισης

Ελληνικά Ναυπηγεία

Έργο ειδικής διαχείρισης

NM Properties

Μια ολιστική προσέγγιση στο Real Estate

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Έργο ειδικής διαχείρισης

Μελέτες

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ευρωπαϊκών Προγράμματα ΕΣΠΑ

NM Asset Management & NM Properties

Επιλέξτε μας για ..

Αναδιάρθρωση Χρέους Δανείου

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε κάθε τους βήμα.

Εταιρική Αναδιάρθρωση

Είτε πρόκειται για μείωση κόστους είτε για εσωτερικό ανασχεδιασμό.

Αγορές ή Πωλήσεις

Επιβλέπουμε κάθε βήμα, από τον στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή του.

Εκτιμήσεις

Οι ειδικοί εκτιμητές μας θα καθορίσουν την πραγματική αξία των περιουσιακών σας στοιχείων.

Nm Advisors

Ειδησεογραφία


https://www.eene.gr

Επίσημο Μέλος

Περισσότερα

Banks.com

Hellenic Steel success story

Περισσότερα

Καθημερινή

NM Advisors, Deloitte και Larco

Περισσότερα

Capital.gr

Συγχώνευση Hellenic Steel

Περισσότερα

Euro2day.gr

Συνέντευξη Ν.Μαράντου

Περισσότερα

Capital.gr

Ο αριθμός των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων έφτασε τις 23

Περισσότερα

Businessdaily.gr

Σε Boutique Hotel μετατρέπεται η ερειπωμένη Οικία Αλμυράντη στο Σύνταγμα

Περισσότερα

mononews.gr

Βρισκόμαστε μπροστά στην επαναβιομηχάνιση της χώρας

Περισσότερα
Αξιολογήστε μας
στο Rate My Service